pRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

W miejscu gdzie nie ma możliwości podłączenia się do kanalizacji oferujemy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zajmujemy się instalacją i montażem przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to bardzo ekologiczne zagospodarowanie ścieków.